lørdag 17. mars 2012

Men selvfølgelig vil noen flyktninger få barn i den hensikt å få bli i Norge!

Akkurat som at noen jukser til seg uførepensjon eller skriver private utgifter på firmaet. Sånn er nå noen mennesker, ser etter muligheter til å jukse til seg litt ekstra.

Kanskje er ikke de som er livredde for å sendes tilbake til der de flyktet fra dem det er vanskeligst å forstå, heller?

Hvis vi skal ha et system som er så strengt at ingen greier å gjøre sånn, vil fryktelig mange andre mennesker bli nektet rimelige rettigheter. Noen vil da alltid falle mellom to stoler. Eller paragrafer, burde vi vel si. Det er nok av dem som faller utenom likevel, men flere vil de bli.

Skal vi virkelig ha det sånn at det er bedre at mange mennesker får ødelagt livet sitt for å være helt sikker på at samfunnet ikke før på «gratispassasjerer»?
Og dessuten tror jeg noen alltid er så smarte at de klarer å lure systemet uansett.

Og, som noen sa: «Det kan da ikke kalles retur å sende en som er født her ut av Norge?»

Ingen kommentarer: