onsdag 9. november 2011

30 000 kroner feil i året.

Politikerne og NAV er bekymret. Mange uføre kan få 30 000 kr eller mer for lite i pensjon fordi de tidligere har redusert arbeidsinntekten sin på eget initiativ.

Noen ganger har de visst at de var syke eller skadet, andre ganger har dette blitt påvist etterpå. Ikke desto mindre har de enten gått ned i stillingsbrøk eller søkt en mindre utfordrende stilling på et lavere lønnstrinn for å kunne fortsette å jobbe med helseproblemene de hadde. Slik har grunnlaget for uførepensjonen blitt for lavt!

Skrev jeg at politikerne og NAV var bekymret? Ja, jeg vet jo ikke det, men de har i hvert fall vært veldig bekymret når regnestykket er slik at noen kan få mer enn om de hadde jobbet. Jeg vet ikke hvor mange dette siste gjelder for, men gruppa jeg innledet med å beskrive er mange.

Men både politikere og NAV er jo til for å sørge for at alt blir best mulig i samfunnet for alle borgere, og da er det vel rimelig at de er bekymret når mange uføre borgere får lavere pensjon fordi de har tilpasset seg arbeidslivet på egenhånd?