lørdag 20. november 2010

En kjapp sjekk av NAVs grunnleggende rutiner skulle være nok .

Dette bygger på hva jeg postet i går:

Jeg tror ikke jeg vet alt om å reformere NAV og redde de velbemidlede fra økonomisk tap på grunn av alle som etter hvert får pensjon. Jeg vet vel nok til å vite at ingenting er så enkelt som det ser ut utenfra.

Likevel kan jeg ikke slutte å undres over at alle de godt skrevne artiklene og innleggene om NAVs dårlige funksjon og enkeltmenneskers urimelige erfaringer ikke fører til mer forståelse hos politikere. De burde se at det ligger en grunnleggende holdning og mangel på kunnskap i bunnen hos NAV som må endres først. Det hjelper ikke å skape nye systemer som hviler på et morkent og skjevt grunnlag.

Man leser jo om dårlig fungerende rutiner, uheldige standardformularer m.m. som i seg selv viser at de er skapt på basis av en holdning til folketrygdens medlemmer som er gjennomsyret av en tro på at de fleste som henvender seg til NAV enten er bedragere eller har falt ut av arbeidslivet fordi de har mistet troen på seg selv.

Så skulle man tro at ved å sammenligne statistikker fra helsetjenesten med NAV sine, så ville man oppdage at det er flere syke enn det NAV tror, blant annet visse grupper NAV i sin helsefaglige kunnskapsløshet helt har glemt å tenke på, og man kunne gå raskt over til å jobbe med den grunnleggende mistro hos de NAV-ansatte.

Det burde vel også være et grunnleggende krav til dem man ansetter at de kan bruke et visst skjønn, om ikke til å ta en selvsterndig avgjørelse utenom skjema, så til å sende folk videre til en mer kompetent saksbehandler når man ser at saken ikke er i nærheten av å la seg krysse av.

Det skulle ikke forundre meg om disse fotfolkene i utgangspunktet både var i stand til å tenke selv og hadde brukbare holdninger, men i et system som ikke har gode rutiner for å gi respons oppover i systemet, så gir en vel opp.

Ingen kommentarer: